Εις την Μητέρα της ζωής μας

 την Μητέρα της ζωής μας